Ulna

Elle (Unterarmknochen)

Ulnarabduktion

ellenwärts führend

Ulnarislähmung

Ellennervlähmung